برخورد جک تریلی با پل عابرپیاده دردسر ساز شد.

امروز در منطقه کانتکس (کوت عبدالله) اهواز یک دستگاه تریلی ویژه حمل خاک هنگام عبور از زیرپل عابر پیاده به دلیل نقص فنی خودرو جک آن بالا رفت و با پل عابر پیاده برخورد کرد . این برخورد موجب واژگون شدن پل عابر پیاده بر روی یک دستگاه پراید که ازآنجا در حال عبور بود شد.

خوشبختانه این حادثه هیچگونه خسارات جانی نداشته است.