مهدی مکارمی بعنوان اولین سرپرست سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری اهواز که تاسیس آن طی چند ماه پیش به تصویب شورای شهر اهواز رسیده بود منصوب گردید .

مهدی مکارمی بعنوان اولین سرپرست سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری اهواز که تاسیس آن طی چند ماه پیش به تصویب شورای شهر اهواز رسیده بود منصوب گردید .
این سازمان بازوی اجرایی معاونت فرهنگی اجتماعی شهرداری اهواز خواهد شد و این معاونت سیاست گذار ، برنامه ریز و ناظر عالی خواهد بود.
لازم بذکر است از سوابق مهدی مکارمی میتوان به دو سال مدیر روابط عمومی شهرداری اهواز ، یک سال و نیم مدیریت روابط عمومی شورای شهر اهواز ، ۳ سال مشاور فرهنگی اجتماعی شهردار اهواز در زمان آقایان شمسایی ، کتانباف و موسوی و آخرین سمت وی مشاور فرهنگی اجتماعی مدیر کل میراث فرهنگی و گردشگری استان خوزستان  اشاره کرد.
همچنین ایشان ۲ سال پیاپی بعنوان مدیر روابط عمومی برتر کشور و همچنین مدیر نمونه شهرداری اهواز انتخاب شد .