در نهم دی سال ۸۸ یک یوم الله دیگر به یوم‌الله‌های نظام جمهوری اسلامی ایران اضافه کرد. با توجه به اهمیت این روز بزرگ و بر اساس فرمایشات رهبرمعظم انقلاب باید این روز به گونه ای تجلیل شود که در تاریخ ایران به عنوان برگ زرینی از هوشیاری مردم ایران به ثبت برسد وآنگونه که در شان مردم است باید زمینه تجلیل از آنان فراهم شود.
در این بین هنرمندان انقلابی نیز به وظیفه خود عمل کردند و آثار درخوری را برای روشنگری و تببین ابعاد یوم الله ۹ دی و همچنین فتنه ۸۸ که منجر به ۹ دی شد را به تصویر کشیدند. در زیر آثار کاریکاتور، سجاد جعفری، کاریکاتوریست انقلابی به نمایش در می آید:
مجموعه کاریکاتورهای 9 دی

مجموعه کاریکاتورهای 9 دی

مجموعه کاریکاتورهای 9 دی

مجموعه کاریکاتورهای 9 دی

مجموعه کاریکاتورهای 9 دی

مجموعه کاریکاتورهای 9 دی

مجموعه کاریکاتورهای 9 دی

مجموعه کاریکاتورهای 9 دی