یکی از شاخصه های زاد بوم گرایی، اتخاذ سیاست هایی است که جهت برنامه ها را بر محور عدم مهاجرت بی رویه جوانان، نخبگان و سیاستمداران خبره ی خوزستان ترسیم می کنند .
براستی علت مهاجرت فرزندان این آب و خاک زرخیز به خارج از کشور چیست؟ چرا سیل مهاجرین خوزستانی از همه ی استان ها به خارج از کشور بسیار است .
تمام ضربه هایی که خوزستان خورده از ناحیه این تفکر فرصت طلبانه است که هر کس به مجلس می رود بعد از یک دوره یا دو دوره تهران نشینی، جذب و شیفته ی پایتخت می شوند و دل از زاد بوم خود می کنند. بقول دکتر عامری پور، این چه مصیبتی است که به جان سیاستمداران خوزستانی افتاده است مبنای این دل کندن ها چیست !؟

بی دلیل نیست که شعار زاد بوم گرایان بنابر فرمایش گهربار رسول الله (ص) یعنی حب الوطن من الایمان استوار گشته و اساس و منات کار ما در گفتمان مذکور است.

حالا با این توصیف از جمع این همه نماینده اهواز در ادوار گذشته، می بینیم که جنابان سید رسول موسوی و حمید زنگنه فقط در اهواز سکونت دارند و زرق و برق و افسون پایتخت در مردمک چشمانشان خوش ننشست.

باری گزاف نمی باشد که اگر بگوئیم حق این دو بزرگوار اعطای مدال افتخار زاد بوم گرایانه است.

۲۰۱۶-۰۱-۰۱_۲۱-۰۱-۱۶

۲۰۱۶-۰۱-۰۱_۲۰-۵۸-۰۷