ساعدی نماینده دشت آزادگان روز یکشنبه ۷ شهریور، به خاطر تاخیر پروازهای استان خوزستان، تذکری به وزیر مربوطه دادند. همچنین این نماینده به وزیر راه در مورد عدم اجرای فریضیه امر به معروف و نهی از منکر در فرودگاه های کشور و در طول پروازها بخصوص در مورد بی حجابی تذکر دیگری نیز داده است.

از تذکر اول تاخیر پروازها بعلت ضعف ناوگان هوایی کشور که بگذریم، تذکر دوم بسیار جالب است و جای تامل دارد. ما نه منکر اصل امر به معروف هستیم و نه مروج بی حجابی، اما فرودگاه های کشور محل تردد مسافران داخلی و خارجی است و طبیعی است مواردی از بی حجابی از نوع دغدغه این نماینده یافت شود و چیز جدیدی نیست. البته اگر بنا بر تذکر باشد پس شهرداری تهران و شخص قالیباف در مورد رعایت حجاب در مترو تهران و ایستگاه های خطوط مواصالاتی درون شهری پایتخت اسلامی اولاتر است تا فرودگاه های کشور که حجم مسافران بسیار کمتر از سفرهای درون شهری تهران.

مگر این که نماینده محترم در جابجایی درون شهری تهران از خطوط عمومی استفاده نمی کند که شاهد بی حجابی مدیریت تحت امر شهرداری تهران شود. باز هم اگر از این بگذریم انصافاً کودکان گل فروش چهار راه ها و یا ترازو بدست پیادروها و یا دختران معتاد و یا جوانان بیکار و دانش آموزان بی بضاعت و مدارس کپری چه تهران و چه اهواز و حتی حوزه انتخابیه ایشان دغدغه ای نیستند که شایسته تذکر باشند؟

بیکاری بیش از ۳۸ درصدی در حوزه انتخابیه ایشان مهمتر بود یا بی حجابی به زعم خود در فرودگاه های کشور ؟

خارج از مقوله حجاب چندی پیش ۳ آموزگار از این حوزه در بین راه مواصلاتی هویزه و سوسنگرد در پی تصادف به رحمت خدا می روند علت هم کم عرض بودن جاده بود، علاوه بر این مرحومان جاده های دشت آزادگان جمعی از مردم این شهرستان را سالیانه به کام مرگ می برد و ده ها خانواده را یتیم کرده است، آیا این حوادث شایسته تذکر به وزیر راه نبودند؟ اما موی دختر مسافر در فرودگاه شایسته تذکر است؟

آقای ساعدی بجای گرفتن برخی ژست ها بهتر است به فقر، نداری، بیکاری، افزایش تکدی گری، بی آبی، عدم دریافت حقوق کارگران شهرداری های حوزه انتخابیه خود، و بالاتر از همه انتقال آب کرخه و مضرات سد سیمره بر کشاورزی دشت آزادگان بپردازید تا تار موی یک دختر مسافر.

در جایی که تالاب هور العظیم جولانگاه دکل های نفتی مخرب محیط زیست شده و بیکاری جوانان آن منطقه از حد نرمال گذشته و روستاهای این شهرستان بی آب هستند، پرداختن به تار موی سر یک دختر در یک فرودگاه جایی از اعراب ندارد و قرار نیست تحت تاثیر کنسرت های ممنوع شده در مشهد قرار بگیریم و احساساتی بشویم و از بیرون بودن چند تار موی سر دخترانی در فرودگاه مشکلات حوزه خود را فراموش و به وزیر مربوطه تذکر دهیم. و چه خوب گفت امام علی (ع) هر وقت فقر از دری وارد شود ایمان از دری دیگر خارج می شود. پس بهتر است به معیشت و بیکاری و نیز عمران حوزه انتخاباتی خود بپردازید. تذکر به حجاب هم مسئولین خاص خود را دارد.

 

 

این بخش صرفا دیدگاه های نخبگان، تحلیلگران و رسانه ها را منتشر می کند و مطالب الزاما مورد تائید هورنیوز نمی باشد.