آذز زمانپور در گفتگو با خبرنگار هورنیوز انتشار درآمد شهرداری در سه سال گذشته به مبلغ ۳۰ هزار میلیارد تومان را تکذیب کرده و عنوان نمود: در سه سال گذشته تقریباً ۳ هزار میلیارد تومان توسط شورا مصوب شد که نزدیک به ۱۹۰۰ میلیارد تومان آن را شهرداری محقق کرد.

وی افزود: در این سالها بودجه عمرانی ۷۰ و جاری ۳۰ درصد بسته شده که اگر رقم محقق شده نسبت به این درصد را در نظر بگیریم بودجه بسیاری است و اهواز را آباد می کرد. حال شهرداری باید پاسخگو باشد که این بودجه عمرانی چه شده است؟