موصل آزاد می شود؛ هیچ شکی در آن نیست. زیرا این از بازیهای آمریکا در نزدیکی هر انتخاباتی است؛ خلیج خوکها، گروگان های سفارت آمریکا در تهران، قتل بن لادن و اخیراً داعش و چندین نمونه دیگر هر کدام بر انتخابات آمریکا تاثیر گذار بودند؛ اکنون نیز آزاد سازی موصل از داعش در تحکیم موقعیت هیلاری کلینتون و حزب دموکراتها تاثیر گذار خواهد شد؛ از این رو آزاد سازی موصل به فاصله چند هفته به انتخابات و تاثیر روانی آن چند در صد انتخاباتی به جا خواهد گذاشت.

همچنین به گفته کارشناسان چند ماه پیش این حمله قابل پیش بینی بوده است. ورود ترکیه به شمال عراق و پرواز جنگده های روسیه در حدود سوریه – عراق برای شکار فراریان داعش از موصل جز یک خیمه شب بازی واشنگتن چیز دیگری نمی تواند باشد. چرا که منافع کلیه بازیگران منطقه در این است که حزب دموکرات برنده انتخابات آمریکا شود؛ در غیر این صورت بازیگران منطقه ای باید تاوان ماجراجویی ترامپ را پرداخت کنند.

برای گریز از این معادله، حذف داعش برای انتخاب هیلاری کلینتون معادله برد – باخت را به معادله بردبرد تغییر خواهد داد. فعلاً در این برهه زمانی کلیه بازیگران منطقه بر آن متفق القول هستند.

از سویی دیگر آزاد سازی موصل آخرین برگ برنده حزب دموکرات در سیاست خارجی امریکاست؛ رسانه های وابسته به حزب دموکرات نظیر سی بی اس و نیوزویک شروع به بمباران تبلیغاتی این آزاد سازی کردند و به صورت هماهنگ این آزاد سازی را حاصل قاطعیت مبارزه دولت اوباما با تروریسیم به جهانیان القاء می کنند. و نقطه ضعفی که ترامپ در مناظرات اخیر خود بر آن زیاد مانور داد؛ که با این آزاد سازی و قلع و قمع داعش پیروزی دموکراتها تضمینی خواهد بود.

فراموش نکنیم در دولت سابق آمریکا و در دوران جمهوری خواهان بوش بر القاعده آنقدر مانور داد که دو دوره ریاست جمهوری خود را حفظ کرد. بی شک با حذف القاعد این داعش است که سکو پرتاب دموکراتها خواهد بود.

القاعده و داعش فقط وسیله پرتاب این احزاب برای کرسی ریاست جمهوری آمریکاست که این منطقه و کشورهای درگیر باید تاوان آن را بدهند. آینده نگری سیاست خارجی آمریکا حکایت از آن دارد که با حذف داعش و ملحق کردن آن به سلف خود القاعده حتما یک گروه تروریستی جدید جاگزین می شود؛ تا آن روز و انتخاباتی جدید در امریکا منتظر خلق یک مترسک جدید در منطقه خواهیم بود.