علیرضا صداوی – جلگه خوزستان با وجود چند سد عظیم و دارای تنوع کاشت در حوزه زراعت دارای جایگاهی مهمی در کشور است. پتانسیل موجود در شهرهای شمالی استان مثل در ایذه و دزفول در کاشت میوه های درختی اگر با شهرهای شمالی کشور برابر نباشد کمتر نیست. شوش و اندیمشک همچنین دشت آزادگان می توانند بعنوان انبار غله رونق بخش شوند و همچنین رامهرمز نیز در کاشت برنج اعلا دست کمی از رشت و لاهیجان ندارد. جنوب استان نیز با وجود میلیونها نخل قطب نخلداری کشور است.

در این میان اگر بخواهیم تک تک شهرهای استان و پتانسیل موجود در آنها را موشکافی کنیم با نعمتهای خدادادی بسیاری مواجه شده که حسرت برانگیز است. اما چرا با وجود این همه نعمات استان در بخش کشاورزی درجا میزند؟

یکی از مشکلات استان در بخش کشاورزی آمار سازیهایی است که متاسفانه در سازمان جهاد کشاورزی با کمک ادارات تابعه نظیر تعاون روستایی و … انجام می گردد. البته آمارسازی نه فقط باعث تحریف توسعه در استان میشود، بلکه در جهت دهی وزارت جهاد کشاورزی و تامین اعتبارات، آنها را دچار خطا در محاسبات میکند.

این آمارسازیها بزرگترین اجحافی است که در حق کشاورزان استان صورت میگیرد و با وجود اینکه مسئولین ارشد اجرایی نسبت به این موضوع واقفند، نمایندگان خوزستان در مجلس نیز این موارد را مشاهده نموده و تاکنون نسبت این مورد پیگیری قابل توجهی انجام نداده اند. (بگو و مگوی مشاور استاندار با رئیس سازمان جهاد کشاورزی در مورد آمارسازیها نمونه ای از این ادعاست)

از سویی دیگر حکومت بازنشستگان در این سازمان و ادارات کل تابعه باعث شده تا آن دسته از نیروهای فنی و متخصص کشاورزی استان رغبتی به ارائه خدمات بیشتر نداشته باشند و این بازنشستگان هم با علم به پایان خدمت خود در آینده ای نزدیک در پی ارائه برنامه های بلند مدت نبوده، بلکه با آمارسازیهایی اینچنین نیم نگاهی به تمدید دوره خدمت خود دارند!

باتوجه به اینکه تمدید خدمت عده ای محدود در سازمان کشارزی استان خوزستان که نوعی شائبه وجود افرادی صاحب قدرت فرازمینی در این حوزه را افزایش داده (مدیر کلی یک شخص از سال ۸۴ تاکنون با وجود بازنشستگی هیچگونه توجیه فنی و حتی قانونی ندارد) به سوالی بی پاسخ مبدل شده است.
پس از روی کار آمدن دولت تدبیر و امید، مخصوصاً کشاورزان منتظر تغییرات در این حوزه بودند. خیلی از مدیران سازمان کشاورزی استان و ادرات تابعه با لابی گری و دستور نزدیکان مشایی ها بر مسند مدیریتی چنبره زده که متاسفانه در این حوزه اصلاً شاهد روح اعتدال نیستیم و کماکان روحیه احمدی نژادی بر این سازمان حاکم است.

در مجموع سیاسی کاری، سیاستی است که ریاست سازمان جهاد کشاورزی سالهاست اتخاذ کرده و با شروع هر دوره انتخابات مجلس با ایجاد تغییرات در ادرات شهرستانها تا حدودی خود را مصون از انتقادات نمایندگان میکند. کاری که این حوزه را از یک سازمان تخصصی و فنی به یک سازمان کلیشه ای تبدیل کرده است.

در پایان ایجاد تغییرات در سازمان کشاورزی استان و زیرمجموعه آن به یک امر ضروری و مبرم تبدیل شده و هر گونه تعلل از طرف شخص استاندار و وزارت کشاورزی ضربات جبران ناپذیری بر پیکره کشاورزی استان وارد خواهد کرد و باعث نارضایتی در این قشر میشود.