به گزارش هورنیوز این روزها عملکرد مدیران جهاد کشاورزی خوزستان مورد ارزیابی فعالان این حوزه قرار گرفته، به صورتیکه پس از درج دو گزارش در این پایگاه مخالفان و موافقان با ارائه آمارهایی به رد یا تائید ایشان در حدود ده سال سکانداری در این سازمان پرداخته اند. از سویی دیگر و پس از عکس العملهای متفاوت هردو گروه علیرضا صداوی فعال و پژوهشگر کشاوری و نویسنده گزارش کشاورزی خوزستان در سراشیبی سقوط! با نامه ای خواستار مناظره رودررو با مدیر سازمان جهاد کشاورزی شده است که متن آن عیناً از حضورتان می گذرد.

 

مدیر محترم پایگاه خبری تحلیلی هورنیوز

با سلام

از اینکه فضا را جهت نقد مدیران جهاد کشاورزی استان فراهم نمودید بی نهایت تشکر می کنم. قطعاً این نقد و انتقاد است که آزادی بیان را در یک جامعه نهادینه می سازد.

حوزه کشاورزی استان خوزستان سالها در پشت دژی مستحکم به گمان آنها، قرار گرفته و آن را مصون از هرگونه نقد یا انتقادی کرده است، و بدون آسیب شناسی نه فقط نتوانسته قدمی در این حوزه رو به جلو بردارد بلکه حتی به عقب هم برگشته ایم. بر این اساس اینجانب بعنوان یک خوزستانی که حق سوال کردن و شنیدن پاسخ را دارد، به پشتیبانی قانون اساسی کشور عزیزمان، رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان را به یک مناظره در دفتر آن پایگاه خبری و یا هر مکانی که وی تعیین نماید دعوت می کنم، تا وضعیت کشاورزی استان برای همگان عیان شود و مشخص گردد استان چه عملکردی در این دوران داشته است.

با تشکر