علیرضا صداوی – پس از ابهامات بسیار در سازمان جهاد کشاورزی استان، پرسشهای گوناگون کارشناسان و منعکس نمودن چندین گزارش در این پایگاه، بر آن شدیم تا مناظره ای با ریاست این سازمان داشته باشیم که تاکنون پاسخی دریافت نشده و لذا وظیفه خود میدانیم تا حل موضوع پرسشگری را ادامه دهیم.

احترام به افکار عمومی و پاسخگو بودن مسئول،از شعارهای دکتر روحانی رئیس جمهور کشورمان، در این سازمان جایگاهی ندارد و کماکان روحیه دولت سابق یعنی همان پاسخگو نبودن به افکار عمومی بر این مجموعه حاکم است.

بر همین مبنا و نظر به عدم پاسخگویی مدیریت این سازمان، زین پس بصورت مستمر و منظم سلسله گزارشاتی در حیطه کشاورزی تحت عنوان “کشاورزی خوزستان در سراشیبی سقوط” که به معضلات کشاورزی خوزستان در چندین سال گذشته می پردازد منتشر خواهیم نمود. شاید در این دولت کسانی باشند مدیریت کشاورزی را مجبور به پاسخگویی و شفاف سازی نمایند.

گرچه آگاهیم برخی مدیران خود را از هرگونه نقد مصون میدانند، که این مساله مطمعناً بی ارتباط به عوامل دولت سابق و موجود در بدنه دولت دکتر روحانی نیست.

بر این اساس در بخش دوم “کشاورزی خوزستان در سراشیبی سقوط” به مسئله استخدام ناظران کشاورزی و عوامل تنش زا خواهیم پرداخت.

 

ابهامات در استخدام ناظرین مهندسین کشاورزی پاسخگو چه کسی است؟

در سال ۸۹ مجلس شورای اسلامی مصوبه ای تحت عنوان بکار گیری مهندسین ناظر بخش کشاورزی که دارای سوابق بیش از ۳۰ ماه به استناد لیست بیمه باشند، را تصویب میکند، و بعد از اجرایی شدن آن جهاد کشاورزی استان و شهرستان ها بدون هیچگونه اطلاع رسانی و بر خلاف مرحله سوم ماده ۱ آئین نامه به بکارگیری مهندسین ناظر کشاورزی عمل کرده و در یک سکوت ابهام آمیز لیست ها را تهیه و به مرکز می فرستند.

با اینکه خوزستان سهمیه خوبی برای جذب داشته؛ اما بدون انتشار فراخوان که در آئین نامه جذب بر آن تاکید شده، عمل می شود و عده ای که از مساله مطلع نشده بودند و یا عمداً آنها را مطلع نکردند از این فرصت طلایی استخدام باز می مانند. اما چرا بر خلاف مرحله سوم ماده ۱ این آئین نامه در خوزستان عمل شده؟ سوالی که مدیریت این سازمان تا کنون بدان پاسخ نداده و علیرغم مکاتبات متعدد استانداری و بعضی نمایندگان جواب روشنی دریافت نشده است. که تنگ نظری از بکارگیری مهندسین ناظر و گلچین کردن استخدامها در این سازمان شائبه استفاده از منسوبین به چرخه اول سازمان را ایجاد می کند، و همچنان این مورد بی پاسخ… (مثال: از ۲۳ نفر بکار گرفته شده با استفاده از این مصوبه در جهاد کشاورزی شهرستان شادگان یک نفر بومی و بقیه کلاً غیر بومی و حتی اولویت اول آنها این شهرستان نبوده است.)

این رویه در اکثر شهرستانها از شمال تا جنوب اعمال شده و خیل عظیمی را که گفته می شود ذیحق نبودند را به سیستم جهاد کشاورزی تزریق کرده و هنوز چند ماهی از استخدام این نور چشمیها نگذشته با درخواست انتقال، برخی در جاهای حساسی هم بکارگیری شده اند!

بعلت عدم اطلاع رسانی و صدور فراخوان طبق مرحله سوم ماده ۱ آئین نامه بکارگیری مهندسین ناظر کشاورزی که از وظایف سازمان جهاد کشاورزی استان بود و بدان عمل نشد، اکنون بیش از ۱۵۰ نفر که بعدها از این ماده قانونی مطلع شدند از استخدام باز مانده اند؛ در صورتیکه این شائبه درست باشد لزوم تحقیق و تفحص را ایجاب می کند و شایسته است نمایندگان استان در مجلس در اسرع وقت در این خصوص اقدام نمایند. زیرا دست بردن در معیشت جوانان نه “شرعاً جایز است و نه قانونا”

اکنون نیز با توجه به پیگیری این تعداد از بازماندگان از استخدام و نظر مثبت مرکز بر بکارگیری آنها سازمان جهاد کشاورزی استان خوزستان هیچگونه همکاری و اقدامی صورت نمی دهد، بطوریکه مدتی قبل جمعی از این مهندسین ناظر در مقابل جهاد کشاورزی استان تحصن کردند.

در پایان باید گفت از دست دادن این فرصت استخدام برای تعداد قابل توجهی مهندس کشاورزی با توجه به خیل عظیم بیکاری در خوزستان علاوه بر بعد انسانی آن، تخلفی آشکار است؛ و لذا شایسته است مسئولین و مجمع نمایندگان خوزستان پیگیری های لازم را اتخاذ و حقوق این تعداد جوان را بجای آورند. زیرا تراکم نارضایتی در بخش کشاورزی برای دولتی که انتخابات مهمی در پیش روی دارد؛ جایز نمی تواند باشد.