به گزارش هورنیوز نمی توان انکار کرد که اقتصاد کشور بر مبنای منابع بی شماری اداره می شود که در خوزستان وجود دارد و این امر اهمیت این استان استراتژیک را نشان می دهد.

اما نکته ای که در این بین باعث نارضایتی خوزستانی ها شده آنست که آنان میراث دار مشکلات آلودگی هوا، تنگی نفس، تصادفات جاده ای، بیکاری، رشد بزهکاری، حاشیه نشینی و … هستند اما استخدام نیروها از رده مدیریت تا پیمانکاری و کارگری در اختیار سایر استان ها است.

قره یاضی رییس امور تحقیقات و فناوری سازمان برنامه و بودجه کشور در افتتاح نخستین نمایشگاه معرفی فرصت های سرمایه گذاری خوزستان اظهار داشت: همچنین در استان خوزستان برای توسعه اقتصادی به نیروهای انسانی فرهیخته نیاز است که در خوزستان به خوبی وجود دارند.

وی افزود: در بحث اقتصاد مقاومتی چند رکن اصلی و اساسی وجود دارد و تأکید بر اقتصاد دانش بنیان و درون زا بودن اقتصاد، از اولویت های آن هستند.

بی شک رشد و توسعه اقتصاد کشور تنها با اتکاء به دولت میسر نمی شود و نیازمند ورود بخش خصوصی و شرکت های دانش بنیان می باشد اما آنچه در این بین باید مورد توجه قرار گیرد آنست که دولت به عنوان یک پشتیبان باید چرخ متحرک شرکت های دانش بنیان را به حرکت درآورد؛ امری که تاکنون در خوزستان محقق نشده است.