رئیس دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز در جلسه شانزدهمین هیات امنای دانشگاه آزاد اسلامی عنوان کرد: با توجه به ظرفیت های دانشگاه آزاد می توان مشارکت این دانشگاه را در رشته های درمانی اما غیر پزشکی داشته باشیم، می توانیم با همکاری با دانشگاه آزاد و با در نظر گرفتن این که برای تامین پرسنل اتاق عمل و بیهوشی وضعیت بحرانی داریم، نسبت به برطرف کردن این مشکل گام های خوبی برداریم.

دکتر اسماعیل ایدنی گفت: میانگین رشته پرستاری در کشور یک و ۲۵صدم است، اما در استان این رقم ۶دهم می باشد و این به معنای آن است که ما به ازای هر ۶ تخت یک پرستار داریم که این رقم یک فاجعه است، در آخرین فراخوانی که انجام شده است در ۱۷۰ فراخوان درمانی ۱۷ داوطلب و در ۴۰فراخوان خدماتی ۴۰۰ نفر ثبت نام داشته ایم و این تعداد داوطلب نیاز استان را برطرف نمی کند و ما با همکاری با دانشگاه آزاد اسلامی باید در رشته هایی سرمایه گذاری کنیم که در رابطه با آن دچار مشکل هستیم.

وی از تمرکز گرایی در ساختار بهداشت خبر داد و بیان کرد: باید بیمارستان های بیشتری ساخته شود چرا که در استان پتانسیل های زیادی داریم اما مغفول مانده است. البته در سالهای اخیر تغییرات زیادی داشته ایم، امکانات ما در سالهای گذشته ۷/۱ به ازای هر ۱۰۰۰ نفر بوده است که به۷/۲ رسیده است یعنی یک تخت به ازای ۱۰۰۰ نفر اضافه شده است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز افزود: در بیمارستان ۲۰۰۰ تختخوابی ۱۵ درصد هزینه بیمارستان توسط طرف ایرانی انجام می شود ۱۰ درصد آن با مشارکت دولت انجام می شود و ما هنوز در ۱۰ درصد باقی مانده که چیزی بالغ بر ۲۵۰ میلیارد دلار می باشد، دچار مشکل هستیم.

وی گفت: در این بیمارستان ۲۰۰۰ تختخوابی با برنامه ریزی های انجام شده مقرر گردیده تعداد ۱۵۰۰ تخت با تعرفه دولتی و ۵۰۰ تخت با تعرفه خصوصی داشته باشیم.

ایدنی خاطر نشان کرد: می توانیم از بیمارستان های موجود در استان که زیر ساخت های آموزشی دارند استفاده بهینه داشته باشیم مانند بیمارستان سینا که قبلا آموزشی بوده و با توجه به این که محل قرارگیری آن به شهرستان تبدیل شده است و فضای جاده ای خوبی هم دارد و دولت نیز اهتمام به بازسازی این بیمارستان دارد.

وی ادامه داد: خوشبختانه تاکنون ۱۰ میلیارد در این راه هزینه شده است اگر دانشگاه آزاد در این زمینه دانشجو بپذیرد این ظرفیت را برای تربیت بخش درمانی تکمیل می شود.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز با اشاره به ۲۰۰۰ ظرفیت پرستاری در بیمارستان های استان تاکید کرد: کمبود پرستار آنقدر جدی است که بیمارستان های خصوصی هم می تواند پرستار آموزش دهند، دانشگاه آزاد هم با امضای تفاهم نامه ای می تواند پرستار آموزش دهد.

وی بیان داشت: درصورتی که تفاهم نامه آموزش نیروی پرستاری بین دانشگاه آزاد اسلامی و دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز منعقد شد، شخصا تفاهم نامه هداشت به دست وزیر بهداشت خواهم رساند.