هورنیوز – رییس شورای کلانشهر اهواز گفت: با جار و جنجال و شانتاژ نمی توان برای اقدامات غیرقانونی و بدون مجوز سرپوش قانونی گذاشت.

هوشنگ شیرمردی با بیان اینکه براساس گزارشات موثق افرادی بدون برگزاری آزمون به استخدام شهرداری اهواز در آمده اند گفت:در ماده ۵٨قانون شهرداری ها صراحتا آمده است که هرگونه استخدامی باید براساس قانون و مقررات استخدامی و آیین نامه های وزارت کشور و نیز تبصره ٣٨ قانون بودجه اصلاحی کل کشور صورت گیرد اما متاسفانه افرادی بدون رعایت مقررات موجود و بدون برگزاری آزمون عمومی به استخدام شهرداری اهواز در آمده اند.

وی در ادامه افزود: بدلیل مراجعات متعدد شهروندان و فارغ التحصیلان جویای کارکه همگی متفق النظر بودند که افرادی در طول سه سال گذشته بدون آزمون عمومی براساس رابطه و نه ضابطه در شهرداری و سازمانهای تابعه جذب و بکار گیری شده اند طی نامه های در تاریخ ٩۵/٧/٢٨ و ٩۵/٨/١٠ از شهرداری درخواست کردم برای شائبه های بوجود آمده و آگاهی اعضای محترم شورا و تنویر افکار عمومی از صحت و سقم استخدامها و نیز راستی آزمایی شهردار، لیست پرسنل شهرداری، سازمان های تابعه به همراه سال استخدام و همچنین نیروهای جدیدالاستخدام اعم از قراردادی – پیمانکاری و یا تحت هرعنوان دیگر را به شورا ارسال نماید اما متاسفانه شهردار با گذشت بیش از ۴٠ روز از ارسال نامه های مذکور، لیستی به صورت ناقص و غیر قابل قبول که با واقعیت هامنطبق نبوده به شورا ارسال نمود که پس از رویت آن، لیست برخی از افراد بکارگرفته شده در شهرداری را به صورت کتبی به شهردار ارائه نمودم که متاسفانه برخی ها برای سرپوش نهادن بر اقدامات ناصواب خود دست به فرافکنی و پاک کردن صورت مسئله می نمایند.

شیرمردی عنوان کرد: استخدام در جامعه به مانند حلقه ای مفقوده است که نباید برای خوشایند عده ای، عدالت را نادیده گرفت. بنده مخالف استخدام نیستم اما هر استخدامی که باید بر اساس دستوالعمل و دارای مجوز قانونی و از طریق برگزاری آزمون عمومی صورت پذیرد.

وی خاطرنشان کرد: ما ابتدا باید تلاش کنیم تا از طریق قانونی وضعیت پرسنل موجود تغییر و بهبود پیداکند بعد اگر نیازمند نیروی انسانی جدید بودیم از طریق قانونی و نه رابطه ای با کسب مجوز، اقدام به برگزاری آزمون عمومی نماییم که مسلما افرادی که براساس میزان توانایی و استعدادشان در آزمون پذیرفته می شوند برای شهر و شهرداری مفیدترند تا افرادی که ملاک انتخابشان، روابط است.

رییس شورای شهر اهواز افزود: متاسفانه از جذب و بکارگیری نیروها، استفاده ابزاری و غیرقانونی صورت می گیرد که نباید اجازه بدهیم استخدام های زودگذر و ساعتی که هم برای خود افراد در یک بازه زمانی مشخص و هم برای شهر و شهروندان خطرآفرین است، صورت پذیرد.

وی در ادامه گفت: اگر شهرداری نیازمند استخدام نیروی انسانی است چرا براساس قانون و مقررات و دستورالعمل های استخدام رفتار نکرده است.

شیرمردی افزود: گناه آن فردی که تحصیلات دانشگاهی مرتبط دارد اما آشنایی برای استخدام ندارد چیست؟ اگر واقعا شهرداری به دنبال جذب نیروی انسانی است چرا در بردها، تابلوها و دیوار طبقات ساختمان شهرداری، نامه هایی مبنی بر “عدم استخدام براساس بخشنامه ها “نصب شده است. اما براساس گزارشات موثق استخدام هایی بر اساس روابط صورت می گیرد.

وی بیان کرد: آقای شهردار، اگر استخدامی صورت گرفته براساس کدام مجوز و کدام آزمون استخدام عمومی صورت پذیرفته است که بهتر است برای پایان دادن به شائبه های موجود شفاف سازی نمایید.

رییس شورای شهر اهواز گفت: استخدام بدون شایسته گزینی و بدون آزمون تبعیض آمیز است و هر کسی از این گونه استخدامهای رابطه ای دفاع کند در حق جوانان فارغ التحصیل جویای کار و استخدام اجحاف کرده است.

وی افزود :مردم به ما رای داده اند که مدافع منافع شان باشیم و در جهت ایجاد بسترهای رفاهی، اجتماعی، ورزشی، عمرانی، فرهنگی و … آنها کوشا باشیم وقتی روزانه آن جوان فارغ التحصیل جویای کار به دفتر بنده مراجعه و خواستار اشتغال است به ایشان می گویم که با توجه به بخشنامه شهرداری حق استخدام ندارد و می گوید چگونه آن شخص که آشنای فلان شخص است یک شبه بدون توجه به بخشنامه و دستورالعمل ها و با مدرک پایین تر از من استخدام می شود اما من نمی توانم استخدام شوم چه حرفی می توان بزنم جز اینکه برای صحت و سقم این قبیل موضوعات به شهردار مکاتبه و خواستار پاسخ و شفاف سازی باشم.

شیرمردی گفت: به هیچ وجه مانع استخدام نیستم و مخالف شدید استخدام های رابطه ای و تبعیض آمیز هستم و اینکه نباید این شائبه را در بین مردم ایجاد کرد که شیرمردی مخالف استخدام است و از شهردار در خواست نموده که افراد جدیدالا استخدام را اخراج نماید. این حرف یک دروغ بزرگ است تا برخی بتوانند صورت مسئله را پاک کنند.

وی افزود: طی نامه ای از شهردار خواسته ام که مجوز و مستندات جذب و بکارگیری افراد را جهت تنویر افکارعمومی و آگاهی اعضا، رسما به شورا ارائه نماید که متاسفانه عده ای با شانتاژ و برعکس جلوه دادن موضوع در پی سمپاشی برای فرار از شفافیت هستند و برای سرپوش نهادن بر اقدامات ناصواب خود اقدام به فرافکنی و دست یازدیدن به مسایل غیراخلاقی می زنند که اعلام می نمایم شورا با استخدام های تبعیض آمیز و بدون آزمون و مجوز و مستندات قانونی مخالف است و با اینگونه سنگ اندازی ها نمی توان به ساحل آرامش رسید.

شیرمردی در پایان گفت: بهتر است شهردار اهواز برای آگاهی اعضای شورا و نیز شهروندان،لیست افراد استخدام شده در مدت زمان مدیریت خود در شهرداری را اعلام نماید تا به شائبه های موجود پایان دهد.