هورنیوز – بر اساس ابلاغیه روزهای اخیر یک نهاد نظارتی به تعدادی از مدیران اجرایی، مجدد تاکید شده است با توجه به ممنوعیت قانونی در خصوص حضور همزمان افراد در هیئت مدیره یا منصب مدیرعاملی شرکت هایی که تمام یا بخشی از سرمایه آن متعلق به دولت است، مسئولان مربوطه باید ضمن رعایت قوانین مصوب و بخشنامه های صادر شده در این خصوص، توجه داشته باشند رعایت نکردن این ضوابط موجب پیگرد و برخورد قانونی خواهد بود.