هورنیوز – غلامرضا صدیق‌راد در جلسه آموزشی و بازآموزی دستورالعمل‌ها و ارایه عملکرد مراکز غیردولتی امور اجتماعی با بیان اینکه در سال ۹۴ تعداد ۱۸۵۶ خانوار زن خودسرپرست استان از چرخه حمایت سازمان خارج و توانمند شدند، اظهار کرد: ۸۱۱۴ زن خودسرپرست تحت پوشش خوزستان، از حمایت‌های بیمه شهری و عشایری سود برده و تحت پوشش آن قرار دارند که از این تعداد ۴۲۹۹ نفر از زنان تحت بیمه تامین اجتماعی شهری و ۳۸۱۵ نفر نیز تحت حمایت صندوق عشایر روستایی هستند.

وی با بیان این‌که مهم‌ترین نقش کلینیک‌های مددکاری تحت نظارت بهزیستی ایجاد اشتغال و توانمندسازی مددجویان است، گفت : انسان‌ها به عنوان کنش‌گر اجتماعی در ارتباط با اشتغال، علاوه بر کسب درآمد به دنبال ایفای نقش خود در جامعه هستند.

مدیرکل بهزیستی خوزستان با بیان این‌که اشتغال موجب کاهش آسیب‌های اجتماعی می‌شود، بیان کرد: با ایجاد اشتغال دو هدف محقق می‌شود، یکی ایجاد منبع درآمد و دیگری مشخص شدن جایگاه و نقش اجتماعی افراد.

صدیق‌راد افزود: مددکاران بهزیستی باید ضمن همراهی و همدردی با مددجویان، با آنها همدلی کرده و توانمندی‌های افراد تحت پوشش را تقویت و در جهت ایجاد اشتغال پایدار آنها هدایت کنند.

وی با بیان این‌که مددکاران باید اطلاعات خود را نسبت به بازار کار و نیاز مددجو به روز کنند، گفت: سیاست سازمان بهزیستی، راه‌اندازی مراکز کاریابی ویژه مدد جویان و تاسیس موسسات خیریه با هدف کاریابی و اشتغال است.