هورنیوز – مدیرکل مدیریت بحران استانداری خوزستان به نقل از موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران گفت: نخستین زمین لرزه به بزرگی دو نه دهم درجه در مقیاس امواج درونی زمین(ریشتر) در ساعت ۲۰ و ۲۷ دقیقه دیشب و در عمق ۱۳ کیلومتری زمین  در شوشتر روی داد.

هاشم بالدی افزود: دومین زمین لرزه به بزرگی دو و ۸ دهم درجه در مقیاس امواج درونی زمین(ریشتر) در ساعت ۹ و ۱۰ دقیقه صبح امروز در شهرستان رامهرمز در عمق ۱۰ کیلومتری زمین روی داد.

وی تصریح کرد: هیچیک از این زمین لرزه ها خسارتی بر جای نگذاشته است.