به گزارش هورنیوز بیکاری ریشه بسیاری از آسیب‌های اجتماعی و یکی از اصلی ترین معضلات گریبانگیر خانواده ها و به ویژه جوانان اهوازی است.

بی شک کم کاری دولت در عمل به وعده های ایجاد اشتغال، جولان نیروهای غیربومی، عدم تعادل میان پذیرش دانشگاه ها و بازار نیروی کار، عدم آموزش های عملی به دانش آموزان و دانشجویان و… نقش مؤثری در بالا رفتن آمار بیکاری داشته است.

در این میان علاقه جوانان به پشت میز نشینی و استخدام در سازمان هایی مانند شهرداری سبب برهم خوردن سیستم استخدام در کلانشهر اهواز شده است. از سالهای گذشته استخدام بی‌ضابطه برخی از افراد در شهرداری اهواز به صورت غیراصولی سبب نابه‌سامانی در مدیریت شهری شده و عدم وجود نیرو در دیگر بخش‌ها از جمله خدمات، صدماتی را به بدنه و مبلمان شهری اهواز وارد کرده است.

این روزها بحث استخدام های غیرقانونی در شهرداری اهواز بار دیگر داغ و بسیاری از اعضای شورای شهر با متهم کردن یکدیگر به دنبال رفع اتهام خود هستند به همین جهت است که از دید بسیاری مردم و صاحبنظران فراموشی مسأله ای مهم همچون استخدام های غیرقانونی در سه سال و نیم گذشته و مطرح کردن آن در واپسین ماه های عمر شورای چهارم تنها با اهداف انتخاباتی و سهم خواهی مطرح می شود.

در یکصد و پنجاه و هفتمین جلسه شورای شهر اهواز، برخی اعضاء برای متهم کردن یکدیگر، دودستگی شورا ی چهارم را پیش کشیدند و معتقد بودند که سه سال ریاست شورای شهر توسط گروهی اداره می شدکه اکنون معترض به استخدام های غیرقانونی شوراییان در شهرداری هستند.

رئیس شورای شهر چندی پیش و در پی اعتراض های مکرر به استخدام های بدون ضابطه در بخش های مختلف شهرداری، لیستی ۳۱۶ نفره را تهیه کرده و از شهردار برای استخدام این افراد توضیح خواسته بود و شهردار در نامه ای به تاریخ اول آذر امسال، نام ۳۳۴ نفر از کارکنانی را که تبدیل وضعیت شده اند، اعلام کرده بود.

نکته ای که در تمام هیاهوهای رسانه ای و اعتراضات شورانشینان مغفول ماند پاسخ به این سؤال مهم و اساسی است که این افراد در چه مناصبی به کار گرفته شده اند؟

شهرداری دائما از افزایش چند هزار نفری نیرو در سازمان های مختلفش گله می کند و از سویی دیگر نیروهای شاغل در این سازمان ها نیز با تأخیرهای بعضاً چند ماهه حقوق خود را دریافت می کنند؛ با چنین شرایطی باید مشخص شود که این افراد دقیقا در کدام قسمت ها به کار گمارده شده و با استخدام آنان چند نیروی بدون پشتوانه بیکار شده اند!

یا اینکه اگر نیرویی به تازگی استخدام شده، در کدام بخش های مدیریتی در حال انجام وظیفه هستند؟ ضمن اینکه شهردار در انتصاب مدیران خود به جابه جایی اکتفا کرده و اگر افرادی برای رده های میانی و پائینی شهرداری آورده چگونه به نیروهای مازاد در این لایحه ها فکر نکرده و فقط استخدام انجام داده است؟

به گزارش هورنیوز طبق گزارش‌های رسمی کشور، نرخ بیکاری تابستان امسال را ۱۲.۷ درصد اعلام کرده که این میزان نسبت به نرخ ۱۰.۹ درصدی بیکاری تابستان سال گذشته، چیزی حدود ۱.۸ درصد رشد داشته است. در شرایطی که کلانشهر اهواز از سوی دولت مورد بی مهری قرار گرفته و مورد هجمه نیروهای غیربومی است انتظار می رود سازمانی مانند شهرداری که چشمم به جیب شهروندان است از اقدامات غیرقانونی پرهیز و وارد بازی های سهم خواهانه نشود.