معترضین نباید به حواشی غیر مدنی اعتراضات خود بغلتند و همواره از بد دهانی، توهین و اعمال خلاف شئونات اخلاقی و انسانی بپرهیزند، لذا برخود لازم دانسته از حیث شکلی و محتوایی در مورد روال قانونی انتخابات پنجمین دوره ی شورای شهر اهواز پرسشگری نمایم.

۱) پس از اعتراض به نتیجه ی انتخابات پنجمین دوره ی شورا ی کلانشهر اهواز؛ نخست، بازشماری ۱۰۰ صندوق با استمداد از نیروهای کمکی، بمدت ۵ شبانه روز طول کشید در حالی که شمارش بیش از ۴۵۰ صندوق کمتر از یک روز زمان برد؟ خب، حالا ما کدام شمارش را صحیح و مورد ملاک قرار دهیم، یعنی اعتراض همچنان به قوت خود باقی است زیرا معترضین به نحوه ی نظارتی و اثباتی نتایج انتخابات، همچنان اعتراض دارند!!!

۲) مسئولین برگزاری انتخابات درابتدای بازشماری به تخلفات گسترده در صندوق ها اشاره کردند و ضمناً قبل از اعلام رسمی نتایج تعدادی از صندوق ها را بازشماری کردند و نتیجه را تغییر دادند!!!! خب، با این حساب پس رسیدگی به تخلفاتی که خود معترف بدان هستند و نیز برخورد و معرفی متخلفین چه شود؟ طبق قانون نخست باید نتایج بصورت رسمی اعلام شود سپس در صورت اعتراض به نتایج ابتدا چندصندوق بازشماری شوند. در حالی که در این انتخابات، اصلاً نتایج رسمی اعلام نشد که بعد از آن اعتراض کتبی اخذ شود، که وجود این نقیصه قانونی، خود یک اشکال بزرگ شکلی است!!

۳)در بازشماری یک چهارم صندوق ها، تنها چند نفر تغییر کردند پس ممکن است درصورت بازشماری همه صندوق ها، همه ۱۳ نفر تغییر کنند.

و مطلب اصلی؛ اصولاً بازشماری چند صندوق نمونه برای اصلاح نتیجه نیست بلکه برای بررسی صحت انتخابات است و اگر تخلفات چندصندوق باعث تغییر نتیجه نشد که انتخابات تایید می شود ولی اگر تخلفات باعث تغییر نتیجه شود (که در انتخابات اخیر باعث تغییر نتیجه شد) یا باید همه صندوق ها شمارش شوند، یا انتخابات ابطال می شود.

حالا کدام اتفاق بعداز بازشماری وعدم تایید صحت انتخابات و آرا چندصندوق افتاد؟ مردم منتظر اجرای قاطعانه قانون درانتخابات هستند.