هورنیوز – غلامرضا شرفی نماینده مردم آبادان در مجلس شورای اسلامی گفت:با اجرائی شدن عملیات فاز ۲ پالایشگاه آبادان ۵۰۰ نفر تا پایان امسال در این پالایشگاه استخدام می شوند.

وی افزود: مرحله آماده سازی زمین، تسطیح، زیرسازی و شمع کوبی فاز ۲ پالایشگاه در حال حاضر آغاز شده است.

عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی گفت:پس از اتمام کارهای زیرسازی و با تجهیز کارگاه و نصب تجهیزات تعداد بیشتری نیرو جذب خواهد شد.

برنجکاری در آبادان برای اولین بار

ناجی شهیب زاده مدیر جهاد کشاورزی آبادان گفت:برای نخستین بار در شهرستان آبادان کشت برنج و آبوشیی در بخشی از زمینهای موسوم به طرح مقام معظم رهبری از سوی کشاورزان این شهرستان انجام شد.

وی افزود: برای نخستین بار کشت برنج در ۲۰ هکتار از اراضی کشاورزی آبادان و در منطقه عمرانی روستاهای آلبوحمید و عراضه صورت گرفته است.

وی به مد نظر قرار دادن کشت های کم مصرف در منطقه با توجه به محدویت آب کشاورزی در شهرستان آبادان اشاره کرد و اظهار داشت: این کشت با توجه به شوری زمین های کشاورزی در شهرستان و نیاز به آبشویی و احیاء اراضی و کاهش شوری خاک برنامه ریزی شده است.

شهیب زاده هدف از کشت برنج در زمین های کشاورزی منطقه را احیای زمین های کشاروزی و ایجاد درآمد برای کشاورز از طریق کشت برنج عنوان کرد.

مدیر جهاد کشاورزی آبادان گفت:رقم عنبر بو در اولین سال کاشت برنج در آبادان از سوی کشاورزان کشت شد و پیش بینی می شود از هر هکتار ۶ تن برداشت شود.

وی تصریح کرد:با توجه به استقبال کشاورزان در آبادان به کشت های جدید در منطقه برای فصل زراعی آینده و پس از احیای اراضی کشت های کم مصرف و جدید در دستور کار این مدیریت قرار می گیرد.