به گزارش هورنیوز گرمای طاقت فرسای این روزهای جنوب کشور و مخصوصاً استان خوزستان باعث شده مصرف برق افزایش یافته و ساعات اداری نیز کاهش یابد. البته از اینکه مسئولین بحران استانداری می توانستند با هماهنگی از اداره کل هواشناسی و یا حتی کشورهای اطراف وضعیت روزهای آتی سال را استعلام کنند، این روزها بیشتر به اعلام بیانه و جلو عقب نمودن ساعات اداری می پردازند، و هیچگونه راهکار عملی نیز ارائه نشده است!

باتوجه به اینکه امروز دمای هوا در استان به ۵۰ درجه رسید ولی تعطیلی ادارات که در حال تبدیل شدن به رسم است به جا آورده نشد، مدیر کل مدیریت بحران استانداری خوزستان در همین زمینه افزود: هواشناسی برای برخی از شهرها دمای ۵۰ درجه‌ای پیش‌بینی کرد ولی به مدیریت بحران اعلام شد که این افزایش دما در خارج از ساعت اداری امروز رخ می‌دهد و بنابراین ساعت اداری در این شهرستان‌ها تغییر نکرد.

از همین رو جای خوشحالی دارد که شرایط جوی به کمک مردم این استان آمده و با تنظیم شدت گرمای خود با ساعات ادارات چرخه ی اقتصاد این استان و کشور را همیاری می کند.

البته لازم به توضیح است کاظم حمادی کارشناس ارشد و مدیر مطالعات منابع آب سازمان آب و برق خوزستان نرخ افزایش دمای ۱۰۰ ساله در اهواز را ۳/۸۱ درجه سانتی‌گراد عنوان کرد و گفت: اگر روند افزایش دما در ۵۸ سال آینده مانند ۵۸ سال گذشته تکرار شود، انتظار می‌رود در تیرماه سال ۱۴۵۴ شاهد وقوع دمای ۵۶ درجه در اهواز باشیم.

با این تفاصیر که مدیران برای کاهش گرمای هوا و دیگر مسائل بحرانی راهکاری ندارند، انتظار داریم در ۵۸ سال آینده استان خوزستان گرمای هوای خود را به گونه ای تنظیم کند که به تاسیسات برق، رودخانه ها، گیاهان، حیوانات و احیاناً انسانها آسیبی نرسد.