هورنیوزبیژن پناهی زاده اظهار کرد: یک کارگر به روش غیر مجاز وارد کشور می‌شود و سپس خانواده خود را با پاسپورت و به صورت مجاز به درون کشور می‌آورد و در این زمینه وزرات امور خارجه باید پاسخگوی این مساله باشد که برای افرادی که از کشورهای همسایه وارد کشور می‌شوند و در ایران می‌مانند چه برنامه‌ای دارد.

وی افزود: ضمانت‌هایی که وزارت امورخارجه از افراد برای ورود به درون کشور دریافت می‌کند کافی نیست و این افراد در کشور باقی می‌مانند و در بسیاری از مشاغل جای جوانان ایرانی مشغول به کار می‌شوند.

معاون خانه صنعت، معدن و تجارت کشور با بیان این‌که میانگین درآمد شغلی برخی از کارگران خارجی، ماهانه بیش از ۲٫۵میلیون تومان است، تصریح کرد: نیروهای کار خارجی در ایران تمام فرصت‌های شغلی را در اختیار خود قرار داده‌اند و بسیاری از آن‌ها در ۲یا ۳ محل کار می‌کنند.

پناهی زاده عنوان کرد: موجی از نیروی کار خارجی به روش‌های قانونی وارد کشور شده‌اند و بسیاری از فرصت‌های شغلی در اختیار آن‌ها قرار می‌گیرد و این مساله در حالی است که بسیاری از جوانان در کشور بیکار هستند.

وی گفت: حضور کارگران خارجی در کشور علاوه بر این‌که در بحث اشتغال اثرات فراوانی می‌گذارد و جای کار جوانان ایرانی پر می‌شود، تبعات اجتماعی و امنیتی نیز به دنبال دارد و در این زمینه مسئولان باید به ورود نیروی کار خارجی به کشور توجه کنند.

معاون خانه صنعت، معدن و تجارت کشور با بیان این‌که چند میلیون نیروی کار مجاز و غیر مجاز خارجی در کشور وجود دارد، خاطرنشان کرد: با اخراج کارگران خارجی می‌توان بخشی از مشکل بیکاری جوانان را در کشور حل کرد.

ایسنا