هورنیوز – آموزش و پرورش خرمشهر چند ماهی ست که بدون انتصاب رئیس درحال ادامه فعالیت است. بعد از عبدالحافظ عنبری، مصطفی اگزوشنی با پذیرش سرپرستی اداره آموزش و پرورش خرمشهر، در حال انجام امور روتین اداری ست تا رئیس جدید مشخص و منتصب شود . بیش از هرکس نام های علیفر و حمید برای تصدی این پست برسرزبانهاست . گزینه هایی که ظاهرا نیامده برگشت خوردند.

در همین راستا عبدالرحیم طبیشی از فعالین سیاسی استان و مشاور استاندار خوزستان در امور منطقه آزاد خرمشهر و آبادان در آخرین اظهاراتش گفت: بنده مکررا به مسولین در این باره و صحبت کرده خواهش کردم ام که هرچه سریعتر تکلیف آموزش و پرورش خرمشهر را تعیین کنند. مسولیت مستقیم این نابسامانی ها به عهده ی شخص آقای تقی زاده مدیرکل محترم آموزش و پرورش استان است. بنده شخصا از استاندار، از معاونت نیروی انسانی آموزش و پرورش و خود مدیر کل پیگیری کرده و درخواست نمودم که مشکل اموزش پرورش را حل نمایند ولی هنوز نتیجه ای ارائه نشده است.

معاون بخش شهرستانهای جنوبی ستاد مرکزی روحانی در استان در امر انتخابات ادامه داد: همه میگویند تمام مراحل انجام شده ولی متاسفانه اقدامی صورت نگرفته است . در اخرین مرحله بافرماندار محترم و نماینده ی معزز خرمشهر درباره ی معضل آموزش و پرورش خرمشهر صحبت شد که قرار شد ظرف مدت معینی تعیین تکلیف شود.

این مسول ستاد مرکزی از روحانی در خرمشهر در پایان افزود : امیدوارم که این مشکل هرجه زودترحل شود در غیر این صورت و ادامه این نابسامانی و عدم انتصاب رئیس از طریق و مجاری قانونی دیگری اقدام خواهیم کرد . آقای تقی زاده باید پاسخگوی این وضعیت باشد.

گفته شده چیزی به پایان حکم چهارماهه ی سرپرستی مصطفی اگزوشنی بر اداره آموزش و پرورش خرمشهر باقی نمانده و باید دید طی روزهای آتی این حکم تمدید خواهد شد یا انتصابی جدید مهر پایان این بلاتکلیفی میشود.

مصاحبه و گزارش از عباس مدحجی