هورنیوز – محسن کوهکن نماینده اصىولگرای مجلس در پاسخ به این سوْال که بازگشت ناطق نوری تا چه اندازه در موفقیت و وحدت جریان اصولگرا مؤثر خواهد بود به خبرنگار نامه نیوز گفت: اگر بخواهیم واقعیت ها را در نظر بگیریم این است که به هر حال اشکالاتی در کار همه ما وجود دارد، بر فرض مثال وقتی مخالف کسی می شویم هزار درجه مخالف وی می شویم و وقتی هم موافق وی می شویم هزاردرجه موافق می شویم یعنی یا صفر می بینیم یا صد.

وی اظهار داشت: در مورد آقای ناطق یا هر برادر دیگری به جز معصوم باید یک ستون بگذاریم و بگویم این محاسن و این معایب اش است، آدم عاقل از کسی که توانمند است و ستون مزایا و ویژگی های مثبت اش بر ایراداتش می چربد باید استفاده کند، آقای ناطق متعلق به اردوگاه اصولگرایان است و اصلاح طلب نیست.

کوهکن بیان کرد: آقای ناطق از زمانی که به بعضی از رفتارهای رئیس جمهور سابق به حق ایرادات و اشکالاتی داشت عده ای شروع کردند و نسبت به وی تندروی کردند.

عضو جبهه پیروان خط امام و رهبری ادامه داد: در جریان ماجراهای ٨٨ من کنار وی بودم که به وی زنگ زدند و گفت با برخوردی که با بنده شده است اما من سرباز ولایتم و من فلانی نیستم و وقتی وی می گوید من سرباز ولایتم برای من به عنوان یک اصولگرا وی قابل قبول است، البته امکان دارد در جای سلیقه وی را قبول نداشته باشم که این هم اشکال ندارد.

این نماینده اصولگرای مجلس تصریح کرد:بازگشت آقای ناطق که اینکه ایشان در جریان اصولگرا جلوداری کند برای جریان مفید می دانم چراکه اقای ناطق انسان فهیم، بااخلاق و با ادبی است .

وی اضافه کرد:در جریان اصولگرایی باید یک تعداد از شخصیت های با تجربه و فهمیده ای که مبانی را حفظ کرده اند و پشت سر رهبری نیز هستند حضور داشته باشند و صددرصد با حضور اقای ناطق موافقم.

کوهکن در مورد اینکه مثلث ناطق ،باهنر و لاریجانی را تا چه اندازه مفید می دانید گفت:در هر جریان فکری وقتی مجموعه افرادی که تاثیر گذار هستند ،تجربه دارند و فهیم هستند دور هم جمع شوند خروجی خرد جمعی برای آن تفکر قطعا چیز خوبی خواهد بود.