هورنیوز – مدتیست بحث ژن ها در جامعه ما در حال مطرح شدن است و برخی با عنوان ژن خود، سعی در برتری طلبی نسبت به آحاد جامعه دارند. البته اینجانب متخصص ژن و ژنتیک نیستم، ولی در استانی که دکتر ژنتیک در آن استاندار و‌ معاون اقتصادی آن پزشک عمومی و‌ فرماندار شهرش دامپزشک و ‌چندین پرستار دیگر سکان مدیریت کارهای اجرایی استان را برعهده دارند (ژن مدیریت) احتمالا کسی به من مهندس و دیگر مهندسان خرده نخواهد گرفت اگر در مورد ژن و ‌ژنتیک اظهارنظر کنیم.

ژن های غالب در اوایل انقلاب از نوع سیاسی بودند، یعنی اینکه در سال های اولیه انقلاب سر هر چهار راهی از شهر و یا محل گذر گروهی از جوانان با شور و ‌هیجان و‌ شعور در حال بحث سیاسی بودند، انقلاب شده بود ژن های سیاسی خودنمایی می کردند ولی چون بیشتر این ژن ها دارای تفکر ‌غیر همسو با سیاست های انقلاب بودند، به اشکال مختلف ‌محو گردیدند، عمر حضور این ژن ها زیاد نبود.

بعد از آنها ژن شجاعت نمو پیدا کرد، این ژن طوری خودنمایی می کرد که کسی باورش نمی شد بچه دوازده سیزده ساله ایی باشد که دل و ‌جرئتی از نوع شیر‌مردان بزرگ را داشته باشد، آنها هم طی هشت سال جنگ‌ از بین رفتند و‌ جامعه تقریبا از این دو ژن اصلی و مهم پاک شده بودند.

مدتی بحث ژن های شاخص، در جامعه مطرح‌ نبود و ‌شاید هم زمان مناسبی را برای عرض اندام خود نمی دیدند و ‌ژن های خیانت، اختلاس و وطن فروشی بدلیل ذات خاص خودشان نمی توانستند عرض اندام کنند و‌ خیلی از آنها با نام جعلی ژن خوب و ژن محبوب و ژن مدیریت شروع به نمایش و‌ بیان خود کردند.

برخلاف ژن های شجاعت و یا سیاسی که نیاز به ژن تکمیلی و باوری جامعه نداشتند ولی این ژن های محبوب و ‌خوب و مدیریت، بدلیل اینکه چیزی از خود برای ارائه نداشته و ندارند و ‌نیاز به ژن ابلهان و ‌ژن نادانان برای توسعه و ‌باور خود دارند با وجود توسعه و گسترش ژن های تکمیلی (ابلهان) در جامعه، زمان را مناسب دیدند و با طرح ژن های خود، در پی ایجاد جایگاه خود هستند و از این طریق، با تسلط بر ژن ابلهان جامعه، که جمعیت آنها نیز کم نیست به هدف خود و خیانت به جامعه می پردازند.

آنان می دانند بهترین ژن برای پیشبرد اهداف شوم و تسلط، وجود ژن های نادان و ‌جاهل است که آن هم در جامعه در غیبت ژن های شجاعت و ‌ژن های سیاسی کم ‌نیستند.

زمان بابادی شوراب