هورنیوز –  ابراهیم نصیری معاون توسعه ورزش اداره کل ورزش و جوانان استان به خبرنگار ما گفت: از چند ماه گذشته تا کنون مسابقات و فعالیتهای بیشماری از ورزش استان در حال انجام است و تقریباً فعالیت ها نسبت به قبل دو چندان شده که جا دارد از کلیه هیئت هایی که با دست خالی بار ورزش را به دوش می کشند تشکر کرد.

نصیری افزود: برخی از هیئت هایی هم کم کاری می کنند و برای توسعه ورزش وقت نمی گذارند را بررسی کرده و اخطار داده ایم و خواهان آن هستیم که خود را به دیگر رشته ها برسانند تا توازن برقرار شود.

وی از میزبانی های مختلف شش ماهه دوم سال گفت و افزود: تا کنون میزبانی های خوبی هیئت ها گرفته اند که در نشست های خبری آتی به سمع و نظر هم استانی ها خواهد رسید. این میزبانی ها باعث امتیازهای بسیاری برای ورزش استان می شود، که البته امیدوارم با قهرمانی ورزشکاران خوزستانی همراه باشند.

وی در خصوص رسیدگی به فضای فیزیکی هیئت ها اظهار کرد: در جلسات قبل مرتب تاکید داشته ایم که باید به فضای هیئت ها رسیدگی شود تا اگر ارباب رجوع آمد و خواست چند دقیقه ای در هیئتی بماند احساس خوبی داشته باشد.

معاون توسعه ورزش اداره کل ورزش و جوانان استان افزود: بعضی از هیئت ها امورات خود را به روز کرده و نظم و انضباط خوبی هم دارند که می توان به هیئت رزمی استان اشاره کرد. وی افزود: از روزی که حسین برون بعنوان سرپرست مسئولیت این هیئت را عهده دار شده تغییر و تحولات بسیار مثبتی مشاهده می شود که جا دارد از این مسئول تقدیر و تشکر کرد.

وی در پایان گفت: امیدواریم همه هیئت ها و ادارات ورزش در امور اداری و تصدی مسئولیت های زیر مجموعه خود به روز شوند تا ورزشکاران و… از مسئولین خود راضی باشند.