هورنیوزامید حاجتی در حاشیه بازدید از نمایشگاه هفته پژوهش و فناوری در جمع خبرنگاران اظهار کرد: با راه‌اندازی این سامانه فضای شفاف و رقابت‌پذیر با حفظ حقوق مادی و معنوی پژوهشگران ایجاد و از موازی کاری در دستگاه‌های اجرایی، تکرار کارها و همچنین افزایش هزینه‌ها جلوگیری خواهد شد.

وی افزود: این سامانه باعث می‌شود دستگاه‌های اجرایی از نتایج پژوهش‌های انجام شده در جهت تحقق اهداف خود آگاه شوند و بتوانند از نتایج پژوهش‌هایی که در بخش‌های مختلف و توسط دستگاه‌های اجرایی دیگر انجام شده است، استفاده کنند.

رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی خوزستان با ارزیابی مثبت از برگزاری نمایشگاه هفته پژوهش و فناوری، تصریح کرد: نمایشگاه امسال نسبت به دوره‌های قبل، از نظر شرکت کنندگان و بازدیدکنندگان شرایط بهتری دارد و دلیل این امر نیز این است که حرکت در نمایشگاه امسال به سمت پژوهش‌های کاربردی و تقاضامحور است.

حاجتی عنوان کرد: لازم است عرضه کنندگان پژوهش‌ها شناخت لازم از وضعیت نیاز بازار به پژوهش‌ها در بخش‌های مختلف را داشته باشند تا بتوانند پژوهش‌های مورد نیاز را به‌ویژه در حوزه اجرایی پیشنهاد دهند.

وی خاطرنشان کرد: در سازمان مدیریت سعی شده با تعامل صورت گرفته با دستگاه‌های اجرایی، پژوهش‌هایی که در سطح استان از منابع بودجه عمومی استفاده کرده اند به سمت کاربردی شدن سوق داده شوند تا بتوان از خروجی این پروژه‌ها در جهت اهداف توسعه‌ای استان استفاده کرد.

ایسنا