هورنیوز – غلامرضا شریعتی یکشنبه در آیین شناسایی کودکان بازمانده از تحصیل خوزستان در سراسری شهید علی هاشمی استانداری بیان کرد: در پروژه شناسایی کودکان بازمانده از تحصیل که امسال به طور جدی آغاز شد بیش از یک هزار و ۱۳۲کودک بازمانده از تحصیل در خوزستان شناسایی و در سر کلاس درس حاضر شدند.

وی تداوم ادامه تحصیل این دانش آموزان را از شناسایی آنها مهم تر دانست گفت: می توان از سازمان های مردم نهاد برای شناسایی دانش آموزان بازمانده از تحصیل در خوزستان کمک گرفت.

استاندار خوزستان افزود: شرایط باید به گونه ای فراهم شود که تحصیل دانش آموزان برای خانواده ها یک دغدغه باشد؛ باید از کمک خانواده ها در بحث سواد آموزی و شناسایی دانش آموزان بازمانده از تحصیل استفاده کرد، زیرا دولت به تنهایی نمی تواند در این حوزه به خوبی کار کند.

شریعتی با اشاره به اینکه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی آمار دانش آموزان بازمانده از تحصیل در خوزستان را بیش از ۱۱ هزار نفر اعلام کرده ادامه داد: این آماری که برای استان اعلام شده از واقعیت به دور است و قابل قبول نیست.

وی با بیان اینکه دوره پیش دبستانی می تواند از بازماندگی دانش آموزان از تحصیل جلوگیری کند افزود:در ۲ سال گذشته که دوره پیش دبستانی در خوزستان اجباری شد سه هزار و ۲۰۰ مربی در این بخش جذب شد.

بر اساس آمار اعلام شده از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بیش از ۱۱ هزار دانش آموز بازمانده از تحصیل در خوزستان وجود دارد که از این تعداد بیش از ۲ هزار نفر شناسایی وجذب کلاس های درس شدند.

ایرنا