هورنیوز – اعضای کمیسیون فرهنگی شورای اسلامی شهر اهواز به همراه امیر آهن جان معاون امور اجتماعی وفرهنگی شهردار اهواز از مراکز فرهنگی شهر تبریز بازدید به عمل آوردند.

سه شنبه ۲۱ آذرماه اعضای کمیسیون فرهنگی شورای اسلامی شهر اهواز به همراه معاون فرهنگی شهردار اهواز به منظور بازدید از فضاهای فرهنگی و بهره گیری از تجربیات موفق شهرداری و شورای شهر تبریز راهی این شهر شدند و تا بعد از ظهر پنجشنبه طبق برنامه ریزی تعیین شده از اماکن و فضاهای مختلف فرهنگی شهرداری تبریز بازدید به عمل خواهند آورد.

در این ماموریت حجت السلام والمسلمین موسی پور رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهر اهواز و آقایان محمدرضا ایزدی ، عبدالزهرا سنواتی ،اسکندر لطفعلی زاده ، حسین حیدری ، سید ناصر موسوی نژاد ، سید محسن موسوی زاده اعضای کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر به همراه امیر آهن جان معاون اموراجتماعی وفرهنگی شهردار اهواز حضور دارند.

شایان ذکر است که این گروه امروز ازمرکز ماده ۱۶ معتادان متجاهر ، فرهنگسرای الغدیر ، رادیو شهر ، مرکز همایش های بین المللی ، پارک بانوان و زیر ساختهای فرهنگی و اجتماعی شهرداری تبریز بازدید به عمل آوردند.