به گزارش هورنیوز این نظرسنجی پس از عملکرد ۶ ماه گذشته اعضای شورای شهر اهواز به مدت ۸ ساعت در کانال تلگرامی هورنیوز انجام شده است. همچنین در این پیمایش ۳۵۸ نفر از مناطق مختلف استان خوزستان شرکت کردند، که در نهایت گزینه خیر به عملکرد اعضای شورا با کسب ۳۲۹ رای توسط مخاطبان اعلام شد.