به گزارش هورنیوز و باتوجه به اینکه پیشنهاد و تصویب چارت تشکیلاتی شهرداری پیش از دوره فعلی شورا و شهرداری اهواز انجام شده است، وزارت کشور جهت چابک سازی شهرداری ها اصلاحاتی را در چارت تشکیلاتی این مجموعه ها خواستار شده و اختیار را به خود شهرداری ها و شوراها واگذار نموده است. بعنوان مثال در اهواز قرار شد تعداد معاونتها به ۶ معاونت کاهش یابد که متاسفانه پیشنهاد مسئولان سابق مدیریت شهری اهواز، حذف ساختار معاونت اجتماعی و فرهنگی از چارت تشکیلاتی بود.

از این رو در حال حاضر عملاً معاونت اجتماعی و فرهنگی و ساختار آن از چارت تشکیلاتی شهرداری حذف شده و اطلاق عنوان سازمانی معاون و رئیس سازمان تشریفاتی بنظر می رسد و به معنای حفظ معاونت اجتماعی و فرهنگی در ساختار تشکیلاتی شهرداری نیست. این در حالی است که شهرهایی مانند مشهد و اصفهان که خود را پایتخت فرهنگی کشور و جهان اسلامی می دانند به هیچ وجه حاضر به حذف معاونت اجتماعی و فرهنگی و تنزل آن به سازمان نشده اند.

همچنین در ساختار شهرداری ها معاونت ها در بالاترین سطح قرار دارند و با حذف این معاونت، عملاً سیاستگذاری، برنامه ریزی، اجرا و نظارت برنامه ها باهم ادغام شده و این باعث تداخل و ناکارآمدی فعالیتها خواهد شد.

با کمی تامل خواهیم دید که در چارت جدید بعنوان مثال معاونت عمرانی شهرداری در حوزه فنی و عمرانی سیاستگذاری و برنامه ریزی می کند و سازمان عمران با عنوان جدید اجرای این سیاستها و برنامه ها را بعهده دارد و این هم باعث می شود حوزه تولید فکر و برنامه و سیاست ها از حوزه اجرا تفکیک شود و هم کارها با تمرکز و کارشناسی صورت بگیرد. اما در حوزه اجتماعی و فرهنگی این اهمیت داده نشده و با حذف ساختار معاونت، بعنوان مثال سازمان جدیدالتاسیس فرهنگی جهت تامین اعتبار و برنامه ریزی و…فعالیت ها به دیگر معاونت های غیرتخصصی وابسته خواهد شد. با وجود آنکه در این حوزه تولید فکر و سیاستگذاری و برنامه ریزی علمی و کارشناسی بیش از دیگر حوزه احساس می شود.

از سویی دیگر باید یادآور شد که تاکید مقام معظم رهبری نگاه اجتماعی و فرهنگی به شهرداری ها بوده که در اهواز هم آسیب ها، مشکلات و نیازهای جدی در حوزه های فرهنگی، اجتماعی، آموزش شهروندی و… وجود دارد و هم ظرفیت های مهمی مثل خوزستان دروازه ورود تشیع و میعادگاه دفاع مقدس و … هم رخ نمایی می کند.

در پایان پیشنهاد می شود مسئولان مربوطه در مدیریت شهری باید برای بازگرداندن معاونت اجتماعی و فرهنگی به جایگاه سابق خود تلاش کنند. چرا که حذف معاونت اجتماعی و فرهنگی از ساختار تشکیلاتی شهرداری خسارت هایی بدنبال خواهد داشت و به لحاظ ساختاری در میان مدت و درازمدت لطماتی جبران ناپذیر به ارمغان خواهد آورد.