هورنیوزفشین حیدری اظهارکرد: مراحل ساخت این  سالن در سال ۸۲ آغاز و سپس عملیات آن با ۱۹ درصد پیشرفت فیزیکی در سال ۸۴ متوقف شد.

وی بیان کرد: باتوجه به نگاه اداره‌کل ورزش و جوانان استان به تکمیل و اتمام پروژه‌های نیمه تمام، اکنون پس از ۱۲ سال، مجددا ساخت این سالن ۴۵۰۰ نفری از سرگرفته می‌شود.

مدیرکل ورزش و جوانان خوزستان گفت: با پیگیری‌های وزیر ورزش و کمک استاندار خوزستان، مبلغ ۱۴ میلیارد تومان اعتبار برای فاز اول این پروژه (اجرای اسکلت فلزی و پوشش سقف) در نظر گرفته شده است. همچنین آگهی مناقصه عمومی این پروژه انتشار پیدا کرده است.

وی عنوان کرد: به زودی برای فاز دوم این سالن ۴۵۰۰ نفری تامین اعتبار خواهد شد و تمام هدف این است که پروژه در سال ۹۷ آماده بهره‌برداری شود. این سالن که در مجموعه ۱۶ هکتاری اهواز قرار دارد، بزرگترین سالن ورزشی در خوزستان محسوب می‌شود.

حیدری در پایان گفت: همچنین آگهی مناقصه ۲۰ پروژه عمرانی از جمله ورزشگاه مجدیان دزفول، با اعتبار ۱۰ میلیارد تومان در شهرهای مختلف منتشر ‌شد.

ایسنا