هورنیوز – معاونت فرهنگی و اجتماعی منطقه۲ اهواز:

برگزاری کارگاههای آموزش شهروندی در
مدارس طرح شهردار مدرسه

با موضوعات

تفکیک زباله
حقوق شهروندی و حق الناس
نظافت محیط شهری

به همراه مسابقه درخصوص آموزش شهروندی و اهدای جوایز

این کارگاهها در مدارس سطح منطقه ۲ درحال
برگزاری میباشد و با استقبال خوب مدیران،
مربیان و دانش آموزان مدارس روربرو شده،
که ان شاءالله این کارگاهها نتیجه خوبی
در بحث آموزش شهروندی داشته باشد.

معاونت اموراجتماعی و فرهنگی
شهرداری منطقه ۲ کلانشهر اهواز