به گزارش هورنیوز، امید شایان نژاد سرپرست اولین خبرگزاری رسمی ورزشی (ایپنا) در خوزستان پس از یکسال فعالیت خوب و مستمر با حکم محمد قنبری مدیر اجرایی این خبرگزاری، بعنوان معاونت امور نمایندگی ایپنای کشور منصوب شد.

در متن این حکم آمده:

سلام علیکم
نظر به توانمدی و تجارب شما در خصوص نمایندگی خبرگزاری ایپنا در استان خوزستان با حفظ سمت سرپرستی نمایندگی استان خوزستان، شما را به معاونت امور نمایندگی های کل کشور منصوب می نمایم.