هورنیوز – به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه چهار علیرضا سعادت گفت: معاونت خدمات شهری منطقه  در اقدامی جهت دفع آبهای سطحی اقدام به لوله گذاری با لوله پلی اتیلن، خاکبرداری و خاکریزی نباتی در خیابان صنوبر، نبش خیابان کاج واقع در کوی بهارستان کرد .

وی افزو: لوله گذاری و دفع آبهای سطحی از جمله برنامه هایی است که با هدف ایجاد چهره بصری مناسب، جلب رضایت شهروندان و کاهش خطرات احتمالی در دستور کار معاونت خدمات شهری منطقه قرار گرفته است.

سعادت ادامه داد: یکی دیگر از راههای دفع آبهای سطحی لایروبی کانال ها و جوی های روباز است که جهت جلوگیری از خسارت های ناشی در سطح منطقه، طبق اولویت بندی لایروبی این جوی ها و کانال ها انجام می شود.