هورنیوز – به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه چهار علیرضا سعادت گفت: پارک محله ای شهرک الهیه با هدف ضرورت افزایش سرانه فضای سبز و توسعه فضاهای تفریحی با نظارت معاونت فنی و عمرانی در حال اجراست.

مدیر منطقه چهار مراحل اجرا شده در این پارک را کفپوش گذاری، جدول گذاری، خاکریزی نباتی، اجرای زهکش، اجرای شبکه آبیاری، احداث پایه روشنایی، احداث فضای سبز و نصب ست تندرستی عنوان کرد.

مدیر منطقه چهار افزود: با تکمیل این پارک اراضی رها شده فعلی به مکانی جهت گذراندن اوقات فراغت شهروندان تبدیل شده و همچنین چهره بصری مناسب در سطح منطقه بوجود می آید.

سعادت ادامه داد: معاونت فنی و عمرانی منطقه در حال تلاش است، جهت رفاه شهروندان و استقبال از مهمانان نوروزی در روزهای پایانی سال، پارک محله ای شهرک الهیه را کامل کند.