هورنیوز – همایش مدیریت خشکسالی و بررسی مشکلات کشاورزان و روستاییان شهرستان اهواز با حضور آیت الله حیدری نماینده خوزستان در مجلس خبرگان رهبری، جواد کاظم نسب الباجی نماینده مردم اهواز در مجلس شورای اسلامی، کعب عمیر، موسوی زاده و موسوی نژاد سه تن از اعضای شورای شهر اهواز، بلم چی بخشدار اهواز و جمع کثیری از شوراها و دهیاران از سوی شورای شهرستان اهواز برگزار شد.

شوراها و دهیاران سراسر شهرستان اهواز در همایش مدیریت خشکسالی و بررسی مشکلات کشاورزان و روستاییان در بیانیه پایانی خود، تلقی کردن نیشکر بعنوان یک محصول کشاورزی دائم مشابه و همسان با نخلستان ها را از سوی برخی اصحاب قدرت محکوم و آنرا بهانه ای جهت محروم کردن کشاورزان حاشیه کارون از کشت جهت تامین آب شرکت های نیشکری می دانیم.

در بیانیه شوراها و دهیاران سراسر شهرستان اهواز آمده است:
ما شوراها و دهیاران شهرستان اهواز ضمن اعلام بیعت مجدد خود با مقام معظم رهبری و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران با درک وضعیت وخیم خشکسالی، آمادگی خود را جهت همکاری کامل اطلاع رسانی و فرهنگسازی مدیریت مصرف آب با مسئولین محترم استانی دولت تا عبور از بحران خشکسالی به شرط تحقق شرایط ذیل اعلام می نماییم:

۱. پرداخت معوض کشت به کشاورزان محروم از آب با تشکیل صندوق استانی همانند استان اصفهان که صنایع استان، منابع آن را تامین نمایند تا حداکثر ۱/۴/۹۷ و قبل از شروع کشت.
٢. ما تلقی نیشکر بعنوان یک محصول کشاورزی دائم مشابه و همسان با نخلستان ها از سوی برخی اصحاب قدرت را محکوم و آنرا بهانه ای جهت محروم کردن کشاورزان حاشیه کارون از کشت جهت تامین آب شرکت های نیشکری می دانیم و اعلام می کنیم ممنوعیت و محدودیت را تنها در صورتی که برای کشاورزان و شرکت های نیشکر به یکسان اعمال شود می پذیریم.
٣. بانکها خصوصا بانک کشاورزی باید بلافاصله اقدامات و اعمال فشار خود جهت وصول مطالباتشان از کشاورزان را تا پایان وضعیت خشکسالی متوقف نمایند.