هورنیوز – بدون شک مقوله ی سلامت و درمان یکی از اساسی ترین مسایلی است که همواره در طول حیات بشر و جوامع مورد تاکید و توجه بوده است.

متاسفانه وضعیت آشفته بیمارستان های دولتی اهواز بگونه ایست که اکثر مراجعه کنندگان عدم رضایت از نحوه وخدمات دهی درمانی در این بیمارستان ها را دارند.

گزارش میدانی خبرنگارما از چند بیمارستان در سطح شهرستان اهواز حاکی از ناراضی بودن بیماران، همراهان آنان وحتی اکثر  کارکنان نیز بوده است.

وضعیت نامطلوب بهداشتی، نبود سیستم های مناسب سرمایشی، کمبود پزشک متخصص، عدم وجود تجهیزات کافی و بسیاری از مشکلات ریز و درشت دیگر که می طلبد جناب آقای نظری ریاست دانشگاه علوم پزشکی ضمن پاسخگو بودن با حضور میدانی به خصوص در شیفت های شب در جریان مستقیم این مسایل قرار بگیرد.

بسیاری از مشکلات موجود بایک بازدید، نظارت و پیگیری قابل رفع خواهند بود و تنها نمی توان با ذکر کمبود بودجه و اعتبار از این حوزه ی مهم شانه خالی کرد.

هرچند طرح عظیم تحول سلامت با مدیریت مناسب در بسیاری از زمینه ها پاسخگوی مشکلات در این بخش های مهم نیز خواهد بود.

در پایان این رسانه پیشنهاد می کند علوم پزشکی به مامور بازار خود در بیمارستان ها خاتمه دهد تا خبرنگاران و عکاسان بدون محدودیت نسبت به گرفتن گزارش آزادانه عمل کنند.