هورنیوزهوشنگ حسونی زاده ، اظهار کرد: بارندگی‌ها در سی، چهل روز گذشته در بالادست استان خوزستان کمک کرده است تا ظرفیت مخازن حدود ۱۰ درصد افزایش پیدا کند و از ۲۰ درصد به حدود ۳۰ درصد برسد.

وی افزود: این بارندگی‌ها به نوعی بی تاثیر نبوده و اثرگذاری اندکی بر روی مخازن داشته است اما هنوز حجم مخازن استان خوزستان چیزی حدود ۱۰ میلیارد متر مکعب کسری دارند و این وضعیت برای مخازن استان شرایطی مناسب به حساب نمی‌آید.

معاون مطالعات پایه سازمان آب و برق خوزستان تصریح کرد: وضعیت مخازن آبی استان خوزستان علی رغم بارش‌های اخیر در بالادست همچنان بحرانی است و وضعیت خوبی نیست و در حال حاضر تنها حدود ۳۰ درصد مخازن استان خوزستان آب دارند.

حسونی زاده عنوان کرد: ستاد خشکسالی استان با توجه به وضعیت منابع آّبی استان، برنامه‌ای را به همه بخش‌ها ابلاغ کرده است. اگر آنچه در این ستاد به تصویب رسیده است، رعایت شود، امیدواریم با توجه به وضعیت مخازن، بتوانیم از تابستان امسال گذر کنیم.

وی خاطرنشان کرد: امیدواریم بخش‌های مختلف استان برنامه مصرف خود را بر اساس آنچه ستاد خشکسالی استان مصوب کرده است تنظیم کنند تا شاهد گذر از تابستان بدون مشکل باشیم.

ایسنا