عدم رضایت مردم استان خوزستان از اجرای برنامه شب های فرهنگی در برج میلاد

به گزارش هورنیوز این نظرسنجی پس از عملکرد هفته گذشته مسئولین برگزاری شب های فرهنگی استان خوزستان به مدت چند ساعت در کانال تلگرامی هورنیوز انجام شده است. همچنین در این پیمایش ۲۳۷ نفر از مناطق مختلف استان خوزستان شرکت کردند، که در نهایت گزینه خیر یا نه به عملکرد متصدیان برنامه فوق با کسب ۱۹۷ رای توسط مخاطبان اعلام شد.