نتایج نظر سنجی عملکرد رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان خوزستان از سوی مردم مشخص شد

به گزارش هورنیوز این نظرسنجی پس از عملکرد یکساله ی رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان خوزستان (کیخسرو چنگلوایی) انجام شده است. همچنین در این پیمایش که در مدت ۸ ساعت در کانال تلگرامی هورنیوز برگزار شد ۳۳۹ نفر از مناطق مختلف استان شرکت کردند، که در نهایت گزینه ضعیف با ۳۱۵ رای به لحاظ عملکرد توسط مخاطبان اعلام شد. لازم به توضیح است ۲۴ نفر به عملکرد این رئیس سازمان رای مثبت دادند.