نتایج نظر سنجی عملکرد مدیرکل تامین اجتماعی استان خوزستان از سوی مردم مشخص شد

به گزارش هورنیوز این نظرسنجی پس از عملکرد یکساله ی مدیرکل تامین اجتماعی خوزستان انجام شده است. همچنین در این پیمایش که در مدت ۶ ساعت در کانال تلگرامی هورنیوز برگزار شد ۶۳۰ نفر از مناطق مختلف استان شرکت کردند، که در نهایت گزینه ضعیف با ۴۳۸ رای به لحاظ عملکرد توسط مخاطبان اعلام شد. لازم به توضیح است ۱۹۲ نفر به عملکرد این مدیرکل رای مثبت دادند.