برچسب:   حسین نوروزی
حسین نوروزی
امروزه در شهرهای کوچک و دورافتاده از مراکز صنعتی و تجاری، همواره مشکلاتی از قبیل بیکاری و مصرف کننده بودن اهالی این مناطق و راکت بودن اقتصاد در این جوامع از معضلات اصلی این شهرها می باشد. این دور افتاده بودن از مراکز اقتصادی و نبود صنایع در این شهرها را نباید معادل با حالت ...
کد خبر : 640853   تاریخ : چهارشنبه ۸ دی ۱۳۹۵ -ساعت :۱۳:۳۷


اخبار روز‌خوزستان